The Writer Lars Guthorm Kavli in his favourite Yukata (kimono)

It had become clear to me that my mountain needed to reflect my personality very honestly. Almost in the way a tell-all memoir could sometimes introduce some structure to an otherwise scattershot life. Yes, the fabric of my mountain had to reflect my worst inconsistencies, my most insufferable contradictions, but make it “work”.

Det hadde gått opp for meg at fjellet mitt måtte reflektere min personlighet på en veldig nøyaktig, veldig ærlig måte. Samtidig måtte fjellet gi dette uorganiserte livet struktur, litt sånn som en kjendis-selvbiografi tilsynelatende gir mening til en ellers utsvevende, meningsløs tilværelse. Ja, fjellets ”vev” måtte være tro mot mine mest hårreisende adferdsforstyrrelser, mine mest ulevelige motsetninger, men få alt dette til å ”funke.”